Рецензия на книгу: Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: монографія / Н.М. Хуторян, М.М. Шумило [та ін.]. – Киiв: Ін Юре, 2012. – 540 с.

Рецензия на книгу: Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: монографія / Н.М. Хуторян, М.М. Шумило [та ін.]. – Киiв: Ін Юре, 2012. – 540 с.