Уплыў палітыка-прававых ідэй мысліцеляў Антычнасці на палітычную і прававую думку Вялікага Княства Літоўскага і яго заканадаўства другой паловы XVI ст.

Уплыў палітыка-прававых ідэй мысліцеляў Антычнасці на палітычную і прававую думку Вялікага Княства Літоўскага і яго заканадаўства другой паловы XVI ст.