Змены ў савецкай крымінальнай палітыцы і заканадаўстве СССР і БССР у канцы 50-х – пачатку 60-х гг. ХХ ст.

Змены ў савецкай крымінальнай палітыцы і заканадаўстве СССР і БССР у канцы 50-х – пачатку 60-х гг. ХХ ст.